Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

2016-12-06

Nabór na stanowisko Pracownik socjalny

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

„Pracownik socjalny”

w ramach realizacji projektu „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2016-12-06

Nabór na stanowisko Obsługa administracyjna projektu

OGŁOSZENIE

Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

w sprawie naboru na stanowisko pracownika samorządowego

Obsługa administracyjna projektu

„Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

więcej


2016-12-02

CIS w Bytowie otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W dniu 24 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wyniki oceny merytorycznej projektów z Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa,  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Być albo nie być – reintegracja społeczno-zawodowa” złożony w czerwcu 2016r. przez Gminę Bytów otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania. Realizowany będzie w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r. przez jednostkę budżetową Gminy – Centrum Integracji Społecznej w Bytowie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie – partnerem projektu.  Realizacja projektu obejmie 48 mieszkańców gminy Bytów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (40 kobiet i 8 mężczyzn),oddalonych od rynku pracy, nieaktywnych zawodowo. Efektem realizacji projektu  będzie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i podjęcie zatrudnienia w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu udziału w nim. Aby to osiągnąć, każdy z uczestników będzie realizował indywidualną ścieżkę wsparcia, która zawiera udział w warsztatach społecznych m.in. edukacja ogólna, psychoterapia, psychoedukacja, warsztaty dla osób doznających przemocy w rodzinie, warsztaty dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi, zarządzanie budżetem domowym, poradnictwo prawne, oraz udział w warsztatach zawodowych m.in. kompetencji cyfrowych, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, warsztaty z zakładania działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej. Rolą Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie będzie m.in. przeprowadzenie i inicjowanie spotkań uczestników z lokalnymi pracodawcami, prowadzenie warsztatów planowania kariery zawodowej przy wykorzystaniu usług powiatowego urzędu pracy, zorganizowanie wizyty u lokalnego przedsiębiorcy. Całkowita kwota realizacji projektu 713.812,00 zł. 

więcej


2016-10-27

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Bytów, dnia 27.10.2016r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

  

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Edyta Jankowska zam. Udorpie.

Uzasadnienie:

Pani Edyta Jankowska spełnia wymagania kwalifikacyjne i formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko pracy.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością wiedzy ogólnej i zawodowej. Kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Iwona Adamczyk

 

 

więcej


2016-10-24

Poszukujemy doradcę zawodowego

Centrum Integarcji Społecznej w Bytowie zaprasza do składania CV przez osoby posiadające wykształcenie o kierunku DORADCA ZAWODOWY.
Zakres czynności: przeprowadzenie zajęć z aktywizacji zawodowej w ramach umowy zlecenie w okresie listopad -grudzień 2016r. 
Zaintersowanych prosimy o kontakt osobisty i składanie dokumentów na adres:
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie 
ul. Miła 26a, 77-100 Bytów, 
w godzinach od 7.00 do 15.00
lub kontakt tel. 59 822 26-16
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych.
więcej


Wyszukaj w serwisie
Nasze projekty

Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa

Projekt “Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.więcej

Galeria zdjęć