Centrum Integracji Społecznej
ul Miła 26, 77-100 Bytów
tel.: (59) 822 26-16
e-mail: cis@cisbytow.pl

2016-10-19

Poradnia Leczenia Uzależnień w Bytowie

 

Informacja

 

Od 01.10.2016 r. przy Poradni Zdrowia Psychicznego NSP ZOZ ,,Meden Agen” w Bytowie została otwarta Poradnia Leczenia Uzależnień.

W ramach działań Poradni pacjenci będą mogli skorzystać z porad lekarza psychiatry, oraz brać udział w spotkaniach z psychologiem.

Wizyty poprzedzone są rejestracją:

- osobistą pod adresem: Bytów, ul. Sikorskiego 30/1 czynną od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15:00,

- telefoniczną pod numerem 59 822 11 32

więcej


2016-10-04

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

 

Bytów, dnia 18.10.2016r.

Informacja

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie informuje, że przedłuża termin naboru na stanowisko głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, wskazany w zarządzeniu nr 17/2016, do dnia 21 października 2016r. do godziny 12.00. Pozostałe warunki ogłoszenia o naborze pozostają bez zmian.

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Bytowie

Iwona Adamczyk

 

więcej


2016-08-02

Pudełko życia

Program pn. „Pudełko życia w gminie Bytów” to projekt, który ma na celu zapewnienie osobom starszym, mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne.
więcej


2016-07-22

TELEOPIEKA

Od 1 listopada 2013 r. trwa program usług teleopieki w gminie Bytów. W ramach tego programu Polskie Centrum Opieki sp. z o.o. w Gdyni uruchomiło w gminie Bytów dostęp do Centrum Operacyjno-Alarmowego z wykorzystaniem tzw. „czerwonego przycisku alarmowego”. 
Usługa teleopieki ma zapewnić dodatkowe zabezpieczenie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, głównie dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, schorowanych, zamieszkujących samotnie, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych oraz osób które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, a wymagają opieki.    
więcej


2016-06-30

Prace porządkowe w CIS

Uczestnicy CIS w ramach warsztatów porządkowych i ogrodniczych dbają o zieleń i czystość wokół Centrum Integracji Społecznej. 
więcej


Wyszukaj w serwisie
Nasze projekty

Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno-zawodowa

Projekt “Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno-zawodowa”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1.więcej

Galeria zdjęć